LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ


Yhdistyksen saamat lahjoitusvarat on käytetty:

  • Osastolla työskentelevän henkilökunnan palkkaukseen 30 %
  • Lääketieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen 20 %
  • Laitehankintoihin 20 %
  • Potilasperheiden kurssitoiminnan tukemiseen 20 %
  • Hoito-olosuhteiden parantamiseen vajaa 10 %

 

Seuraavassa vielä lisää osasta yllämainituista lahjoitusvarojen käyttökohteista:

Kurssitoiminnan tukeminen

Syöpää sairastaville lapsipotilaille ja heidän perheilleen järjestetään sopeutumisvalmennuskursseja, jotka Kela kustantaa pääosin, mutta myös tästä toiminnasta lähes ¼ on rahoitettu yhdistyksen kautta lahjoitusvaroin. Lisäksi perheille on järjestetty mahdollisuus virkistäytyä ja tavata toisia vastaavassa tilanteessa olevia perheitä ns. perheviikonloppuina. Yhdistys on lisäksi rahoittanut potilaille ja heidän sisaruksilleen järjestettyjä nuorten leirejä ja viikonlopputapaamisia.

Henkilökunnan työnohjaus

Yhdistys on 20 vuoden ajan kustantanut osastolle eri henkilökuntaryhmien työnohjauksen ja kustantaa osittain edelleen. Työnohjauksen tavoitteena on auttaa henkilökuntaa luomaan mahdollisimman hyvä hoitosuhde potilaan ja perheen kanssa. Kun lapsen vakava sairaus ja kuoleman kohtaaminen ovat osa päivittäistä työtä, niin henkilökunnan on työstettävä säännöllisesti kokemuksiaan, jotta se jaksaisi työskennellä osastolla palamatta itse loppuun. Työnohjauk­sen tarve on pysyvä hoidettaessa vai­keasti sairaita potilaita.

Lahjoitusvaroin saatiin aloitettua kotisairaanhoito. Kuvassa kotisairaanhoitaja (taustalla) opastaa äitiä keskuslaskimokatetrin hoidossa.Kotisairaalatoiminnan käynnistäminen

Syöpää sairastavilla potilailla on paljon käyntejä osastolla K10 tai osaston K10:n poliklinikalla. Siksi oli tärkeää saada osastolle oma kotisairaanhoitajan toimi, jotta kotisairaanhoitaja voisi tehdä lapsen tietyt hoidot hänen omassa kodissaan eikä lapsen tarvitsisi joka kerta tulla hoitoihin sairaalaan. Tämä toiminta on vähentänyt selvästi perheen käyntejä Lasten ja nuorten sairaalassa. Kotisairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat potilaan hoidon opetus ja ohjaus vanhemmille, suonensisäisten lääkkeiden antaminen potilaalle, verinäytteiden ottaminen, perheen tukitoiminta eri muodoin ja saattohoito kotona. Toiminta käynnistyi yhdistyksen kustantamana lahjoitusvaroin syksyllä 2003. Nykyään lasten kotisairaanhoito toimii Jorvin sairaalasta käsin omana yksikkönään.

Viihtyvyyden parantaminen osastohoitojaksojen aikana

Osastolla hoidossa olevien lasten viihtyvyyden parantamiseksi on aiemmin osaston käyttöön annettu varoja, joiden käytöstä on vastannut osastonhoitaja. Näillä varoilla on hankittu mm. televisioita, pelejä, lehtiä, leikkivälineitä sekä videokasetteja. Potilaiden käyttöön on hankittu Playstation- ja Nintendo-pelikonsolit huoneisiin ja uusia pelejä sekä runsaasti DVD-elokuvia eri ikäisille. Osastolle tulee yhdistyksen tilaamina erilaisia lehtiä lapsille, nuorille sekä vanhemmille. Uudessa lastensairaalassa lahjoitukset ohjataan keskitetysti sairaalan kautta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.osasto10tuki.fi sisältö:
ETUSIVU
LAPSISYÖPÄPOTILAAT
TUKIYHDISTYS
LAHJOITUKSET
- Testamenttilahjoitus
- Lahjoitusten käyttö
- Kiitämme lahjoittajia
KONSERTIT
YHTEYSTIEDOT
LINKKEJÄ