Lasten syöpä-, veritauti- ja kantasolusiirtoklinikka

Suomessa sairastuu vuodessa noin 150 0-16-vuotiasta lasta ja nuorta syöpään. Yleisin syöpä lapsilla on leukemia, jota on runsas kolmannes. Toiseksi yleisin pahanlaatuisen kasvaimen laji on aivokasvaimet, joita on noin kolmasosa kaikista lasten syövistä. Loppu kolmasosa on erilaisia kiinteitä kasvaimia kuten lymfoomia, neuroblastoomia, munuaiskasvaimia ja sarkoomia.

Suomessa lasten syöpähoidot on keskitetty viiteen yliopistosairaalaan. Noin kolmannes kaikista maamme lapsisyöpäpotilaista hoidetaan Helsingissä Lasten syöpä-, veritauti- ja kantasolusiirtoklinikalla. Joitain hoitomuotoja on maassamme keskitetty. Verkkokalvokasvaimet eli retinoblastoomat hoidetaan Helsingissä kuten myös luusarkooman leikkaushoidot. Hoitotoimenpide käynnissä pikkupotilaallePääosa allogeenisista kantasolusiirroista tehdään Helsingissä, pienempi osa Turussa.

Lasten syöpä on aggressiivinen, usein nopeasti etenevä sairaus, joten se tulee hoitaa nopeasti. Mitään hoitojonoja ei voi olla. Hoidon peruspylväät ovat sytostaatti- ja sädehoidot sekä leikkaushoito. Yhä enenevissä määrin näiden rinnalle ovat nousseet myös niin sanotut uudet lääkehoidot, joita on monenlaisia. Lasten yleisimmän leukemian, akuutin lymfoblastileukemian hoito kestää noin 2,5 vuotta. Lyhyimillään taas lasten syöpähoidot kestävät noin puoli vuotta. Suomessa noin 80% lapsisyöpäpotilaista paranee, mikä on maailmanlaajuisesti huippuluokkaa oleva hoitotulos. Toisaalta edelleen on tehtävä runsaasti töitä ja kehitettävä syöpähoitoja, Hoidoissa tarvitaan laajaa lääkevalikoimaaettä entistä suurempi osa lapsista saadaan paranemaan.

Maamme ensimmäinen lasten syöpäosasto perustettiin vuonna 1980 Helsinkiin ja nimettiin osasto 10:ksi. Nyt nimi on muuttunut Lasten syöpä-, veritauti- ja kantasolusiirtoklinikaksi, sillä se on laajentunut yhdestä vuodeosastosta kokonaisuudeksi, johon kuuluu S10 Sytostaattiosasto ja päiväsairaala, K10 Kantasolusiirto-osasto, avohoitoyksikkö, toimenpideyksikkö, konsultaatiotoiminta sekä kotisairaanhoito. Kummallakin vuodeosastolla on 10 sairaansijaa ja polikliinisesti avohoitoyksikössämme on lähes 5000 käyntiä vuosittain.

 

 

10.12.2012
Sanna-Maria Kivivuori
Klinikkaylilääkäri
Lasten syöpä-, veritauti- ja kantasolusiirtoklinikka
HUS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.osasto10tuki.fi sisältö:
ETUSIVU
LAPSISYÖPÄPOTILAAT
TUKIYHDISTYS
LAHJOITUKSET
KONSERTIT
YHTEYSTIEDOT
LINKKEJÄ