HOIDOSTA OSASTOLLA 10

 

Matkalla tutkimuksiinSuomessa sairastuu syöpään vuosittain 130-150 lasta, joista Helsingissä osastolla 10 hoidetaan noin 40-50. Lääketieteellinen hoito ei yksin riitä, vaan sen tueksi tarvitaan korkeatasoista hoitotyötä ja huolenpitoa. On huolehdittava lapsen hyvinvoinnista, kuten kipujen lievittämisestä, pahoinvoinnin ja oksentelun hoidosta, hygieniasta, infektioiden ehkäisemisestä ja hoidosta, ravitsemuksesta sekä liikunnasta.

Kantasolusiirto-osasto K10 on suojaeristysosasto, jossa on 10 tehostetun valvonnan vuodepaikkaa. Suojaeristyksessä hoidetaan kantasolusiirtohoidossa tai leukemian alkuhoidossa olevat potilaat sekä infektion takia sairaalahoidossa olevat syöpäpotilaat. Sytostaattiosastolla hoidetaan ne potilaat, jotka tulevat sairaalaan ennalta suunniteltuun solunsalpaajahoitoon. Lapsia ja nuoria hoidetaan kokonaisvaltaisesti ja hoidon piiriin kuuluu koko perhe.

Uuden potilaan tullessa osastolle hänelle tehdään alussa runsaasti tutkimuksia ja hänen on oltava vuodeosastolla hoidossa muutaman viikon. Silloin alkavat myös rankat solunsalpaajahoidot, jotka toistuvat säännöllisesti koko hoidon ajan. Niiden välillä lapsi voi olla kotona, mutta usein hän joutuu kuumeisena palaamaan osastolle infektion hoitoon. Toivuttuaan hänelle annetaan jo seuraavat solunsalpaajahoidot. Hoitosuhteet lapsen ja perheen kanssa muodostuvat yleensä useamman vuoden mittaisiksi. Vaikka hoidot ovat raskaita, lapsen ja perheen selviytymistä helpottaa toivo paranemisesta, sillä yli 80% potilaista paranee pysyvästi.Lääkäri tekee hoitotoimenpidettä. Anestesialääkäri taustalla hoitaa potilaan nukutusta.

Vakavasti sairaan lapsen kohtaaminen ja hoitaminen ei ole helppoa, mutta kun onnistuu voittamaan lapsen luottamuksen, on vaivannäkö monin kerroin palkittu. Pitkät, lämpimät ja vivahderikkaat suhteet syöpää sairastaviin lapsiin ja heidän perheisiinsä kannustavat taistelemaan parhaan mahdollisen hoidon puolesta.

Osastohoidon tukena on aktiivinen poliklinikkahoito osasto 10:n avohoitoyksikössä. Avohoitokäyntejä on vuodessa keskimäärin 5500. Polikliinisesti annetaan solunsalpaajahoitoja, verensiirtoja sekä tehdään paljon tutkimuksia ja toimenpiteitä. Kantasolusiirtopotilaiden vaativa pitkäaikaisseuranta on tärkeä osa avohoitoyksikön toimintaa. Sen lisäksi hematologisten potilaiden (ITP, anemia, hemofilia) hoito ja seuranta ovat oleellinen osa polikliinista toimintaa.

Sytostaattiosaston yhteydessä toimii osasto 10:n päiväsairaala jossa on kolme vuodepaikkaa. Päiväsairaalassa pystymme kuitenkin hoitamaan 6-8 potilasta päivässä, kun harva tarvitsee jäädä hoitoon koko päiväksi.  Lähtökohta on että lapsi, Nobabin standardien mukaan, tulee ottaa sairaalaan osastohoitoon vain silloin, kun heidän tarvitsemaansa hoitoa ei voida yhtä hyvin toteuttaa kotona tai polikliinisesti.

HeräämössäOsasto 10:n toimenpideyksikössä tehdään kaikkina arkipäivinä anestesiaa vaativia toimenpiteitä (luuydinpunktiot, tunneloitujen keskuslaskimokatetrien poistot, ns. intratekaalisesti annettavien lääkkeiden antaminen) sekä vuodeosaston että avohoitoyksikön potilaille vuodessa noin 850 kpl. Lisäksi anestesialääkäri ja sairaanhoitaja nukuttavat lapsen eri kuvantamistutkimuksia varten osaston ulkopuolella olevissa tutkimusyksiköissä. Osasto 10:n anestesialääkärille kuuluvat kipukonsultaatiot ja syöpää sairastavien lasten anestesiat leikkaussalissa.

Hoidossa pyritään jatkuvuuteen nimeämällä jokaisella potilaalla oma sairaanhoitaja (vastuuhoitaja), sekä oma lääkäri. Osastonylilääkäri / seniorilääkäri tapaa kaikki uudet perheet sekä jatkossa tarpeen mukaan (taudin hoitosuunnitelmat ja niiden muutokset, taudin uusiminen, saattohoitopäätökset, kantasolusiirrot, yms.). Syöpää sairastavia lapsipotilaita hoidetaan kokonaisvaltaisesti, ja hoidossa on mukana potilaan koko perhe.  Erityistyöntekijät (kuntoutusohjaaja, psykiatri, psykologi, sosiaalityöntekijä, opettaja, lastentarhanopettaja, teologi) osallistuvat aktiivisesti potilaiden hoitoon. Pyritään siihen, että jokaisella potilaalla perheineen olisi mahdollisuus osallistua vähintään yhdelle sopeutumisvalmennuskurssille.

1Noin 1/5 potilaista menehtyy kaikista ponnisteluista huolimatta tautiinsa. Saattohoito tapahtuu nykyisin yleensä lapsen kotona. Tämä on ideaalisinta lapsen kannalta. Saattohoito tapahtuu osastoa tukikohtana käyttäen, osaston henkilökunnan valvonnassa, ja yhteistyössä paikallisen kotisairaanhoitokeskuksen kanssa.

Hyvä hoito ja hoitotyö perustuvat hoitotieteeseen, jonka lähtökohtana on humanistinen ihmiskäsitys. Potilas-hoitaja -suhde on hoidon ydin. Hoitotyön arvot ja periaatteet toteutuvat tässä vuorovaikutussuhteessa. Hoitotyön periaatteet, jotka ovat yksilöllisyys, perhekeskeisyys, omatoimisuus, turvallisuus, jatkuvuus, kasvu ja kehitys, ohjaavat käytännön hoitotyötä osastolla. Hoitotyön painoalueet ovat perheiden kohtaaminen ja kantasolusiirtohoidossa  olevien potilaiden hoitaminen. Erityisesti hoidon yksilöllisyys ja jatkuvuus turvataan yksilövastuisen hoitotyön avulla, jossa oma hoitaja vastaa oman potilaansa hoitotyöstä. Hoitaja suunnittelee hoidon siten, että hoitotyö toteutuu ympäri vuorokauden potilaan tarpeet huomioon ottaen ja tarkoituksenmukaisesti.  Hoidon piiriin kuuluu aina koko perhe.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.osasto10tuki.fi sisältö:
ETUSIVU
LAPSISYÖPÄPOTILAAT
TUKIYHDISTYS
LAHJOITUKSET
KONSERTIT
YHTEYSTIEDOT
LINKKEJÄ